کود محرک زیستی مگابم

یک محرک زیست محیطی جدید با منشاء گیاهی می باشد که یک ترکیب بسیار کامل و دارای عملکرد چندگانه که از تخمیر باکتریایی تولید شده است. این ترکیب با غلظت بالای فولویک و آمینواسیدهایی با وزن مولکولی کم است. همچنین مجموعه کاملی از مولکول های محرک زیستی شامل: بتائین، اکسین، ویتامین ها، آنزیم ها، اسیدآمینه، لیپیدها، میتوهورمون های طبیعی، متابولیت های ثانویه و کربوهیدرات ها می باشد.

کود محرک زیستی مگابم


تماس بگیرید

( آخرین بروزرسانی : 18 مرداد, 1402 )

• واکنش بسیار سریع در شرایط استرس
• تحریک رشد رویشی و بهره وری بهتر مصرف عناصر غذایی
• آزادسازی عناصر کلاته شده در خاک
• احیاکننده خواص فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی خاک

محصول قطره ای بارانی غرقابی محلول پاشی
باغی 2  تا 5 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب
زراعی 2  تا 5 لیتر در هکتار 2  تا 5 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب
سبزی و صیفی 2  تا 5 لیتر در هکتار 2  تا 5 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه ای 2  تا 5 لیتر در هکتار 1.5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب

مشخصات فنی :

آمینواسیدآزاد

16.5%w/w

نیتروژن کل

10.7%w/w

نیتروژن آلی

5.3%w/w

نیتروژن آمونیاکی

5.2%w/w

ساکاریدها

7.9%w/w

پتاسیم اکسید

0.3%w/w

فسفر پنتوکسید

0.6%w/w

هیومیک کل

29.3%w/w

ماده آلی کل

76.7%w/w

کربن آلی

44.5%w/w

چگالی

1.25%w/w

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “کود محرک زیستی مگابم”