کود محرک رشد میواکانتانول

میواکانتانول انقلاب محرک های رشد طبیعی و یک کنسانتره پودری سنتز شده از مواد گیاهی است، که پس از تولید با تکنولوژی خاص برای نگهداری طولانی مدت تثبیت شده است. میو اکانتانول دارای ترکیبات فعال متعددی است که به طور طبیعی در گیاهان یافت می شوند و در غلظت های بسیار پایین عمل می کنند. بیواستیمولنت ها و محرک های رشد طبیعی قدرتمند در این کنسانتره قرار گرفته است. این ترکیبات رشد گیاه و شرایط خاک را به طور چشم گیری برای افزایش عملکرد تغییر می دهند. میو اکانتانول فعالیت سیستم ایمنی گیاه و خاک را افزایش داده و آن را تقویت می کند.
همچنین با افزایش فتوسنتز، سطح کلروفیل را به طور چشمگیری افزایش می دهد. بنابراین کربن بیشتری از هوا در بافت گیاهی تثبیت شده و در نتیجه قند و کربوهیدرات بیشتری در گیاه ذخیره می گردد. یکی از مهم ترین دلایل تأثیر میواکانتانول، تأثیر آبشار آنزیمی می باشد که متابولیت های اولیه وثانویه در سطح وسیع تر از حالت طبیعی گیاه ساخته می شود و به صورت تصاعدی ژن ها بیان می شوند. با بیان ژن های مختلف آن ها را وادار به بیان ژن های القاء کننده مقاومت گیاهی، ریشه زایی، گل انگیزی، تبدیل سلول های اولیه به آوند آبکش و آوند چوب و…می کند که در شرایط طبیعی کم تر بیان می شوند یا بیان نمی شوند. این کود مقاومت گیاهان را به استرس های زیست محیطی، نوسانات دما، شوری بیش از حد، خشکی و عدم تعادل آب و غذا به شدت بالا می برد.

کود محرک رشد میواکانتانول


تماس بگیرید

( آخرین بروزرسانی : 22 مرداد, 1402 )

• کاهش شدید بیمار های قارچی و باکتری های خاکزی
• افزایش ریشه (کانالهای ریشه به وسیله قارچ ها و افزایش سطح ریشه به وسیله هورمونها و ویتامین های موجود در ترکیب)
• افزایش پلی ساکارید و منوساکارید برای چسباندن ذرات خاک (تنها ۲/ ۰ پلی ساکارید بیشترمی تواند ساختار را به طور قابل توجهی بهبود بخشد)

• بهبود فعالیت قارچ مایکوریزا (ایجاد ساختارهای کیسه مانند در خاک)
• افزایش فعالیت های کرم خاکی، این کرم ها کانال هایی را برای عبور هوا و آب ایجاد می کنند و در نتیجه نفوذ آب افزایش می یابد و در نهایت آب های روان و فرسایش کاهش می یابد، تراکم کاهش می یابد، بنابراین ریشه ها می توانند آزادانه خاک را برای تأمین مواد غذایی و آب را به راحتی جستجو نموده و باعث افزایش عملکرد شوند.
• محرک رشد رویشی گیاه، افزایش اندازه میوه و درصد قند میوه
• بهبود جذب عناصر غذایی در گیاه با افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی
• افزایش دهنده ژن های مقاوم کننده گیاه به تنش های سرما، گرما و خشکی
• افزایش گل انگیزی و جلوگیری از ریزش میوه
• توسعه و افزایش جمعیت میکروارگانیزم های مفید خاک
• استقرار بهتر و بیشتر نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی
• دارای خصوصیات دافع حشرات

محصول قطره ای بارانی غرقابی محلول پاشی
باغی 2  تا 3  کیلوگرم در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
زراعی 2  تا 3  کیلوگرم  در هکتار 2  تا 3 کیلوگرم در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
سبزی و صیفی 2  تا 3  کیلوگرم  در هکتار 2  تا 3 کیلوگرم در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار 0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
گلخانه ای 2  تا 3  کیلوگرم  در هکتار 0.5 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

مشخصات فنی :

آمینواسید کل

20%w/w

آمینواسیدآزاد

15%w/w

هیومیک اسید

30%w/w

فولیک اسید

7.8%w/w

1 triacontanol

0.33mg/ml

Myo-inositol

0.5mg/ml

Muliple Brassinosteroids

0.22%mg/ml

جبرلین- اکسین- سیتوکینین

2.3%mg/ml

ویتامینهای گروه B

8%mg/ml

pH

0.6%mg/ml

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “کود محرک رشد میواکانتانول”