کود روی مایع نشل

کلات روی همراه با اسید آمینه علاوه بر تامین روی گیاه ترکیب مناسبی در جهت مقابله با تنش های محیطی می باشد. همچنین کلات روی عملکرد مناسبی در خاکهای قلیایی، رسی و یا شنی دارد و سبب جلوگیری از چیرگی راسی شاخه ها ریزبرگی و زردی یکنواخت در گیاهان می گردد.

کود روی مایع نشل


تماس بگیرید

( آخرین بروزرسانی : 16 مرداد, 1402 )

محصولات همراه با آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی 2-3.5 لیتر در هکتار 1-2 هزار لیتر در آب
گیاهان باغی 2-5 لیتر در هکتار 1-2.5 هزار لیتر در آب
سبزیجات 1-2 لیتر در هکتار 0.5-1.5 هزار لیتر در آب

مشخصات فنی :

روی

7.6 w/v%

آهن

1.5w/v%

نیتروژن کل

2w/v%

منگنز

1w/v%

آمینو اسید

1.5w/v%

سیلیسیم

0.5w/v%

دیدگاه
  1. admin

    سلام

افزودن دیدگاه