کود ویتازایم یک موفقیت بزرگ برای سود آوری محصولات کشاورزی در چند سال اخیر می باشد که همراه کشاورز بر مشکلات تولید غلبه می کند. این محصول غیر سمی و یک ماده ارگانیک ایمن و پایدار است. این کود یک کنسانتره مایع است که از مواد میکروبی و گیاهی سنتز می شود، دارای پایداری و تثبیت طولانی در خاک می باشد. ویتازایم یک مایع طبیعی زیست تشدید کننده برای فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و گیاه می باشد که حاوی مواد خاص فعال کننده و هورمون ها، آنزیم های بیولوژیکی است و همچنین حاوی ویتامین ها، آنزیم ها، محرک های رشد مانند ویتامین ها، تریاکونتانول، گلوکزیدها و پوریدین های مختلف(مشتقات کلروفیل)هاست. این ترکیب ارگانیک دارای محرک های متابولیکی نیز می باشد که باعث تحریک گیاه در افزایش و بهبود عملکرد فتوسنتز نیز می شود. همینطور با کاهش فشار استرس گیاه را قادر می سازد پتانسیل ژنتیکی خود را بهتر بیان کند.
مکانیسم: ویتازایم در ابتدا کلروفیل را افزایش می دهد یعنی باعث افزایش سرعت فتوسنتز می شود و به گیاه این امکان را می دهد تا انرژی بیشتری از خورشید را به دست آورد،در نتیجه باعث افزایش سیستم ریشه و بزرگتر و کار آمدتر شدن آن می شود و در نهایت با افزایش مقدار ریشه و همینطور افزایش جمعیت میکروبی مفید و ریزوسفرها شرایط جذب را بیشتر کرده و همینطور همه مواد مغذی را به فرم قابل جذب گیاه تبدیل می کند و سیستم خاک را کار آمدتر می کند و ورودی های مواد مغذی قابل جذب بیشتر می شود. همینطور این محصول به مقدار قابل توجهی سلامت خاک ریشه و گیاه را تضمین می کند.

ریشه زا ویتازایم


تماس بگیرید

( آخرین بروزرسانی : 18 مرداد, 1402 )

• افزایش بیشتر کانال های رشد ریشه
• افزایش شدید ریشه
• افزایش گل و میوه
• افزایش میکروریزا را بهبود می بخشد
• فعالیت کرم خاکی را بیشتر می کند و در نهایت کانال های ایجاد شده در خاک برای تردد هوا افزایش می یابد و اکسیژن بیشتری به گیاه می رسد.
• افزایش پلی ساکارید خاک برای چسباندن ذرات به هم
• رشد بیشتر ریشه و برگ
• افزایش مقدار و اندازه شکوفه ها در نهایت افزایش محصول
• تأثیر علف کش هایی مانند گلایفوزیت و سایر علف کش هایی ک به ریشه آسیب می زند را خنثی می کند
• افزایش سرعت تبدیل سلول های اولیه به آوند چوب و آبکش
• افزایش سرعت بیان ژن های مفید
• افزایش سرعت تبدیل بافت های مریستمی به بافت زایشی گل و میوه
• بهبود شرایط خاک

محصول قطره ای بارانی غرقابی محلول پاشی
باغی 2  تا 3 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 250 تا 500 سی سی در هزارلیترآب
زراعی 2  تا 3 لیتر در هکتار 2  تا 3 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 250 تا 500 سی سی در هزارلیترآب
سبزی و صیفی 2  تا 3 لیتر در هکتار 2  تا 3 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 250 تا 500 سی سی در هزارلیترآب
گلخانه ای 2  تا 3 لیتر در هکتار _ 250 تا 500 سی سی در هزارلیترآب

مشخصات فنی :

نیتروژن

5%w/w

K2o

6%w/w

P2O5

4%w/w

Fe EDDHA

0.2%w/w

Cu

0.6%w/w

1 triacontanol

0.33%mg/ml

Myo-inositol

0.5%mg/ml

Muliple Brassinosteroids

0.22%mg/ml

جبرلین- اکسین- سیتوکینین

5%mg/ml

ویتامینهای گروه B

8%mg/ml

pH

0.6%mg/ml

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “ریشه زا ویتازایم”