محرک های رشد، جلبک ها، آمینو اسیدها

کود آمینو اسید

در طول رشد گیاهان و درختان باید از کودهای مختلف طبیعی و شیمیایی استفاده کرد. هر کود تاثیر خاصی بر گیاه میگذارد و باید با توجه به نیاز گیاه در انتخاب و خرید کود دقت کرد. محرک های رشد، جلبک ها و آمینو اسیدها یکی از بهترین و مهم ترین کودهایی هست که هر کشاورزی میتواند از آن استفاده کند. آمینواسیدها اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها هستند که نقش حیاتی در گیاه دارند و به طور طبیعی در گیاه وجود دارند. به طور کلی کودهای آمینو اسید به عنوان محرک‌ زیستی با هدف افزایش بهره‌ وری، تحمل تنش‌ها و بیماری ها و افزایش کیفیت محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خواص کود آمینو اسید

آمینو اسیدها تنش های گیاهی را به خوبی کنترل میکنند. استفاده از کود آمینو اسید، برای مقابله با تنش های مختلف مانند حمله آفات و بیماری ها، تنش سرما، گرما و… به شدت توصیه میشود. این کود باعث کاهش استرس گیاهان و افزایش مقاومت آن ها می شود. همچنین کود آمینواسید در افزایش رشد میوه گیاهان و درختان موثر است.

معمولا خاک زمین های کشاورزی نمی تواند همه نیازهای مختلف گیاهان را بر طرف کند و حجم جوانه زنی  گیاهان کم می شود. در این مواقع استفاده از کود آمینواسید برای افزایش حجم جوانه زنی توصیه میشود.

طریقه مصرف کود آمینو اسید

کودهای اسید آمینه به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده هستند. برای استفاده به صورت محلول پاشی، میتوان آن ها را با آب مخلوط کرد و با دستگاه های آبپاش بر روی برگ ها اسپری کرد. آمینو اسیدها در همه مراحل رشد گیاهان و درختان قابل استفاده هستند.

کود جلبک های دریایی

جلبک های دریایی ترکیبات ارگانیکی هستند که بر خلاف آمینواسیدها در گیاه ساخته نمیشود و به عنوان یک ترکیب مازاد تقویتی به گیاه داده میشود. جلبک های دریایی محرک رشدی هستند که ریشه گیاه را تنظیم میکند. این کود از جلبک‌های موجود در دریاها و ساحل‌ها تشکیل شده است.

جلبک دریایی با داشتن نیتروژن، نیاز گیاه به ازت را تامین میکند و باعث بهبود فتوسنتز میشود. همچنین این کود با داشتن فسفر، رشد رویشی گیاه را افزایش میدهد. ترکیب محرک های رشد، جلبک ها و آمینو اسیدها تاثیر فوق العاده ای بر رشد و مقاومت گیاه دارد.

خواص کود جلبک دریایی

  • کمک به افزایش ریشه ‌زنی و رشد رویشی
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و تنش های محیطی
  • داشتن عناصر غذایی مهم و متفاوت از جمله نیتروژن، فسفر، مواد آلی و…
  • کمک به حفظ رطوبت خاک
  • افزایش قابلیت جذب مواد غذایی توسط گیاه