کود فروت ست

کود فروت ست

کود فروت ست

کود فروت ست (Fruit Set) از کودهای رایج در کشاورزی است که برای افزایش گلدهی و باردهی استفاده میشود. این کود با تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه برای تلقیح و گلدهی، باعث افزایش باروری درختان می شود. مرحله آغازین تشکیل میوه، یعنی دقیقا زمانی که گل تصمیم به تقسیم سلولی می گیرد را “فروت ست میگویند. همچنین فروت ست باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل محیطی مانند سرما، باران، برف و تگرگ می شود.

زمان مصرف کود فروت ست

بهترین زمان استفاده از کود فروت ست در دو نوبت قبل از گلدهی و بعد از برداشت میوه است. با استفاده از کود فروت ست بعد از برداشت، درخت در فرصت کوتاهی قبل از ریزش برگ‌ها، باید جوانه‌ ها را تقویت کند. میتوان از این کود به صورت محلول پاشی استفاده کرد. با این کود، به درخت کمک میشود تا مواد غذایی بیشتری در جوانه ‌ها ذخیره کند. توجه داشته باشید که فروت ست بلافاصله بعد از برداشت استفاده شود، به طوری که برگ ها سبزینگی مناسب داشته باشند. به این دلیل که هر چه از زمان برداشت بگذرد، توانایی برگ‌ ها برای فعالیت و جذب عناصر غذایی کاهش می‌یابد.

تغذیه پس از برداشت یک عملیات ضروری است. در این زمان است که درخت، مواد غذایی را از برگ‌ها به سمت جوانه‌ها انتقال می‌دهد. در واقع توانایی رشد اولیه جوانه ‌ها و تشکیل میوه در بهار وابسته به ذخیره سازی عناصر در سال قبل است. استفاده از این کود در زمستان سبب می شود عناصر غذایی ضروری گیاه، در آن ذخیره شده و با شروع فصل جدید در اختیار گیاه قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده کود فروت ست

از عناصر اصلی کود فروت ست نیتروژن، روی و بور میباشد که در مواردی کودهای فروت ست براساس شرکت تولید کننده با عناصر فسفر، مولیبدن، آمینواسید و پتاسیم نیز ترکیب میشود. در هر کدام از فروت ست های موجود در بازار میزان مواد مغذی متفاوتی بکار رفته است. بهترین کود فروت ست را می توانید از شرکت پخش نهاده های کشاورزی رایکا کشت تهیه فرمایید. در ادامه به بررسی نقش هر کدام از عناصر تشکیل دهنده فروت ست در رشد گیاه می پردازیم.

نیتروژن: این عنصر بر رشد رویشی گیاه تاثیر زیادی دارد و نقش مهمی در فتوسنتز دارد. نیتروژن به رشد شاخ و برگ های کمک می کند و باعث می شود گیاه سریع تر جوانه بزند.

روی: این عنصر از عناصر کم مصرف و ضروری مورد نیاز گیاه است که در تولید هورمون های رشد و همینطور تلقیح و باروری گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. کمبود روی میتواند باعث تاخیر در باز شدن به موقع برگ ها و گل ها شود.

بور: این عنصر از ناتوانی در لقاح گل‌ها جلوگیری می ‌کند و به تولید میوه‌های سالم و کامل کمک می ‌کند. کمبود این عنصر باعث کاهش جذب کلسیم و افزایش ریزش میوه ها می شود.

خواص کود فروت ست

  • افزایش گلدهی و میوه دهی
  • فروت ست یک محرک زیستی است
  • افزایش مقاومت گیاه و جوانه ها در برابر سرما و آفات
  • کاهش ریزش برگ ها و میوه ها و افزایش احتمال تبدیل شدن گل به میوه
  • باعث افزایش رشد رویشی و گسترش بخش ‌ها و اندام ‌های سبز گیاه می‌شود
  • این کود با سرعت بالایی توسط گیاه جذب می شود
  • بهبود کیفیت لقاح در گل ها
  • افزایش کیفیت محصول نهایی

کود فروت ست برای مرکبات

کود فروت ستی که برای مرکبات استفاده میشود باید شامل نیتروژن، بور و روی باشد تا باعث افزایش میوه دهی، افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما و کاهش ریزش برگها و جوانه ها شود. برای حفظ درخت در برابر سرما، کوددهی مرکبات در زمستان ضروری است. فروت ست در مرکبات با هدف تقویت جوانه ها برای فصل آینده، ظرفیت سازی برای رشد میوه سال بعد و تشکیل جوانه های با کیفیت انجام می شود تا میوه باکیفیتی داشته باشیم. توجه داشته باشید که تنها یک کود در فروت ست مرکبات در نظر گرفته نمی شود بلکه مجموعه ای از کودها در قالب برنامه فروت ست برای مرکبات توصیه میشود.

بهترین فروت ست