مهم ترین اسیدهای کشاورزی

اسیدهای کشاورزی

مهم ترین اسیدهای کشاورزی

در کشاورزی از اسیدها بیشتر برای کاهش PH خاک استفاده می شود. بدین صورت که اسید به میزان مشخص به مخازن کود اضافه می شود و به عنوان کود آبیاری به خاک داده می شود. با تنظیم PH خاک، جذب عناصر غذایی موجود در خاک افزایش می یابد. در این مقاله به معرفی مهم ترین اسیدهای مورد استفاده در کشاورزی و کاربرد و مزایای هر کدام می پردازیم.

انواع اسیدهای کشاورزی

  • فسفریک اسید
  • انفوریک اسید
  • هیومیک اسید
  • نیتریک اسید
  • سولفوریک اسید

اسید فسفریک

فسفریک اسید یک منبع عالی برای تامین فسفر مورد نیاز گیاهان است که در کودهای فسفردار به کار می‌رود. فسفر از مهم ترین عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه است که در رشد زایشی و افزایش گلدهی نقش دارد. این عنصر در ریشه زایی نیز اهمیت دارد. اما توجه داشته باشید که اگر میزان فسفر خاک بیش از حد مجاز شود، جذب بعضی از عناصر مانند آهن، روی و منگنز کاهش می یابد.

اسید انفوریک

انفوریک اسید به عنوان اصلاح کننده خاک به ویژه برای کاهش شوری خاک کاربرد دارد. گوگرد موجود در انفوریک اسید به فرم سولفات است. یون سولفات با کلسیم خاک های آهکی (خاک ها دارای کربنات کلسیم) واکنش داده و باعث خنثی شدن آهک خاک میشود. در نتیجه این فرایند، کلسیم آزاد شده و می تواند توسط گیاه جذب شود و سدیم خاک با سولفات واکنش داده و سولفات سدیم تشکیل میشود که به راحتی میتواند با آبیاری از اطراف ریشه گیاه شسته شود و در نتیجه شوری خاک کاهش یابد. بنابرین انفوریک اسید یک ترکیب عالی و مقرون به صرفه برای کاهش ph خاک می باشد که باعث افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه میشود.

انفوریک اسید با داشتن دو عنصر نیتروژن و گوگرد در تغذیه گیاه نیز نقش دارد. نیتروژن و گوگرد در سنتز آمینو اسیدها که واحد سازنده پروتئین ها می باشند، موثر هستند. همچنین این اسید در رفع گرفتگی و انسداد لوله های آبیاری موثر است. از دیگر مزیت های اسید انفوریک، بی خطر بودن آن است به طوری که اگر روی دست بریزد، باعث سوزندگی نمیشود.

اسید هیومیک

هیومیک اسید از کودهای آلی است که از تجزیه باقیمانده گیاهان و حیوانات بدست می آید. این کود برای اصلاح خاک و افزایش حاصلخیزی آن موثر است. اسید هیومیک با افزایش ریشه زایی، جذب مواد مغذی توسط گیاه را تا حد زیادی افزایش می دهد. هیومیک اسید یک کود ارگانیک است که سرشار از ترکیباتی است که طی سال‌ها غنی شده‌اند و با داشتن عناصر غذایی مختلف، در تغذیه گیاهان نیز نقش دارد. همچنین باعث افزایش ظرفیت خاک برای نگهداری آب میشود.

اسید سولفوریک

سولفوریک اسید از اسیدهای قوی است که با کاهش PH خاک باعث افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه میشود. با اضافه شدن سولفوریک اسید به خاک های آهکی  و با ایجاد تغییرات شیمیایی، سولفات سدیم تشکیل میشود. سولفات سدیم محلول در آب می باشد و به راحتی با آبیاری و بارش باران شسته میشود و از شوری خاک می کاهد. از استفاده بیش از حد از سولفوریک اسید خودداری کنید چرا که با کاهش بیش از حد ph خاک، هم ریشه گیاه آسیب می بیند و هم جذب عناصر غذایی کاهش میاید.

اسید نیتریک

اسید نیتریک یک اسید قوی است که در کشاورزی برای تولید کودهای نیتراته استفاده میشود. نیتروژن از مواد غذایی اصلی مورد نیاز گیاه است که در رشد رویشی گیاه و تقویت ساقه و برگ موثر است. عنصر نیتروژن در ساخت پروتئین‌ها نیز نقش دارد. از نیتریک اسید برای اصلاح خاک و کاهش PH آن نیز استفاده میشود. در نظر داشته باشید که طی چند مرحله و به مقدار کم اسید نیتریک را به آب اضافه نمایید، زیرا استفاده یک مرتبه و زیاد اسید نیتریک میتواند PH را به صورت ناگهانی تغییر دهد.