لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی

لکه برگی سپتوریایی

لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی

بیماری لکه برگی سپتوریایی (Septoria Leaf Spot) از بیماری های شایع در گوجه فرنگی است. این بیماری توسط قارچی به نام Septoria lycopersici ایجاد میشود و باعث ایجاد لکه روی برگها و کم شدن تعداد برگ‌ها میشود. در نتیجه توانایی برگ برای انجام فتوسنتز و تولید انرژی گیاه از بین می‌رود. همچنین میتواند باعث افتاب سوختگی میوه های در حال رشد شود. مضرات لکه روی برگ گوجه فرنگی در نهایت میتواند منجر به کاهش کیفیت و کمیت محصولات شود.

علائم بیماری لکه برگی سپتوریایی

معمولا علائم بیماری لکه برگی سپتوریایی روی سطح پایینی برگ‌ های مسن دیده میشود. علائم بیماری روی برگها به صورت لکه هایی به قطر تقریبی 3 تا 6 میلی متر با مرکز خاکستری و لبه های قهوه ای تیره می باشد. ممکن است یک هاله زرد اطراف لکه ها را احاطه کند. با پیشرفت بیماری، لکه ها بزرگ می شوند و به یکدیگر می پیوندند، برگ های آسیب دیده چروکیده و قهوه ای می شوند و در نهایت خشک شده و می ریزند. برگ ریزی باعث ضعیف شدن گیاه و آفتاب سوختگی در گوجه فرنگی ‌های در معرض آفتاب می‌شود. گیاه بدون برگ، به تولید و بالغ شدن گوجه فرنگی‌ها ادامه نخواهد داد.

علائم لکه برگی سپتوریایی

عامل بیماری، نحوه انتشار لکه برگی سپتوریایی

عامل بیماری لکه برگی سپتوریایی، قارچ Septoria Lycopersici است. این قارچ در دمای بین 16 تا 27 درجه سانتیگراد و محیط مرطوب رشد می کند. اسپورهای قارچ در پنهان ماندن و انتظار برای شرایط ایده‌آل، بسیار خوب عمل می‌کنند. آن‌ها برای رسیدن به شرایط مناسب می‌توانند مسافت‌های طولانی جا به جا شوند. قارچ Septoria lycopersici روی بقایای گوجه فرنگی و علف‌های هرز روی سطح خاک و یا داخل خاک زندگی می‌کند. این قارچ از طریق آب و باد منتقل می‌شود و معمولا از طریق خاک به گیاه منتقل میشود.

این بیماری در گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل، بادمجان، کدو و گندم مشاهده میشود. این بیماری لزوماً باعث از بین رفتن گیاه گوجه فرنگی نمی شود، اما به سرعت گسترش می یابد و با از بین بردن برگها، گیاه ضعیف میشود و در نتیجه بوته قادر به میوه دهی تا زمان بلوغ نیست. این بیماری میتواند از طریق آبیاری بارانی، باران، دست و لباس کارگران، حشراتی مانند سوسک ها پخش شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی سپتوریایی

در لکه برگی سپتوریایی نمیتوان لکه ‌های ایجادشده روی برگ‌ها را حذف کرد اما میتوان از آلوده‌شدن سایر برگ‌ها و گسترش بیماری جلوگیری کرد. در این بیماری زمان اهمیت زیادی دارد، ابتدا برگ های آلوده را جدا کنید تا از گسترش آن به شاخه های میوه دار جلوگیری شود. سپس برای محافظت از بافت سالم، از قارچ کش های شیمیایی مانند بردوفیکس استفاده نمایید.

روش های پیشگیری از بیماری لکه برگی سپتوریایی

  • تناوب یک تا دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • افزایش فاصله ردیف‌ها و بوته‌ها برای رسیدن بهتر نور آفتاب به گیاهان و گردش هوای بهتر بین بوته ها
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از مالچ بروی زمین
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • جمع آوری بقایای گیاهان آلوده و علف‌های هرز