سموم علف کش دو منظوره مزارع گندم

سموم-علف-کش-دو-منظوره-مزارع-گندم

سموم علف کش دو منظوره مزارع گندم

به سموم علف کشی که جهت حذف علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، علف کش دو منظوره می گویند.

انواع سموم علف کش دو منظوره و نحوه مصرف:

سموم آتلانتیس (یودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل)

علف کش انتخابی، سیستمیک، پس رویشی و دو منظوره از گروه سولفونيل اوره در مزارع گندم است. جذب این علف کش عمدتاً توسط برگ صورت می‌گیرد. این علف کش قابل انتقال در پیکره گیاه می‌باشد. علائم تاثیر علف کش در گیاه به صورت توقف رشد گونه‌های حساس بعد از 48 ساعت کاربرد علف کش، ظهور نقاط پراکنده در برگ‌ها و سپس زردی و سوختگی برگ‌ها و ساقه علف‌های هرز و در نهایت مرگ کامل گیاه طی چهار تا شش هفته بعد از سم پاشی رخ می‌دهد.

میزان مصرف آن 1.5 لیتر در هکتار در زمان دو تا سه برگی علف‌های هرز است. این علف کش برگ مصرف می‌باشد و روی علف‌های هرزی که بعد از سم پاشی جوانه می زنند تاثیر نخواهد داشت. بهترین زمان سم پاشی، شرایطی است که تا هشت ساعت بعد از کاربرد علف کش بارندگی نداشته باشیم.

نکته: از کاربرد این سم در شرایط تنش محیطی اجتناب کنید.

نکته: از مصرف این علف‌کش در مزارع جو خودداری کنید.

سموم آپیروس (سولفوسولفورون)

یکی از سموم علف کش دو منظوره و علف‌کش انتخابی از گروه سولفونيل اوره است. مقدار مصرف آپیروس در مزارع گندم 26.6  گرم در هکتار به همراه یک لیتر ادجوانت توصیه می‌شود. زمان مناسب برای مصرف این علف‌کش از ابتدای پنجه‌زنی گندم تا انتهای این دوره می‌باشد. بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که عملیات سم‌پاشی در ابتدای بهار و زمان کوچک بودن علف‌های هرز یک ساله و در مرحله رشد فعال آنها، صورت گیرد. بهترین زمان کنترل چاودار هنگامی است که بوته‌ها بیش از دو برگ دارند.

آخرین نوبت سم پاشی زمانی است که لیگول برگ پرچم نمایان شده باشد. در پائیز و پس از یک فصل کاربرد این علف‌کش، می‌توان گندم زمستانه، چچم زمستانه، یولاف زمستانه، چاودار، کلزا زمستانه، نخودفرنگی زمستانه را در هر خاکی کشت نمود. جو پاییزه نیز در خاک‌هایی با کمتر از 60 درصد شن، قابل کشت است. در بهار بعد نیز می‌توان محصولات گندم، جو، یولاف، ذرت، نخودفرنگی، لوبیا، کتان، کلزا، سیب زمینی یا گونه‌های علوفه‌ای باریک برگ را کاشت.

کشت چغندرقند باید تا دومین بهار بعد از مصرف علف‌کش به تاخیر بیفتد. از کاشت آفتاب گردان و سورگوم در فصل بعد در مزرعه اجتناب شود. علف‌کش آپیروس نباید در اختلاط یا توالی با سایر علف‌کش‌های خانواده سولفونيل اوره مصرف شود.

نکته: جو و یولاف زراعی نسبت به این علف‌کش حساس هستند.

نکته: از کاربرد این سم در شرایط تنش محیطی اجتناب نمائید.

سموم شوالیه (یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل)

این سم بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز (ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) و استوهيدروكسی اسيد(AHAS) است. مقدار مصرف این سم 250 تا 400 گرم در هكتار و كاربرد آن در مرحله 2 تا 3 برگی علف‌های هرز باريک برگ، 2 تا 6 برگی علف‌های هرز پهن‌برگ و 2 تا 3 برگي تا انتهاي پنجه‌زنی گندم است. این سم در مزارع غلات، شامل گندم، دوروم، تريتيكال و چاودار قابل استفاده می‌باشد.

جذب این سم از طريق برگ و مقداري نيز توسط ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوب و آبكش است. علائم تأثير 48 ساعت بعد از سم‌پاشي ظاهر و شامل توقف رشد و بروز لكه‌های كلروتيک و سپس نكروتيک روی برگ‌ها و ساقه است. علف‌های هرز حساس حداكثر ظرف 4 تا 6 هفته از بين می‌روند. كاربرد شواليه به همراه مواد افزودنی (سورفكتانت‌های غير يونی نظير روغن ولك و سيتوگيت) موجب افزايش اثر اين علف‌كش می‌شود.

نکته: از مصرف سم شوالیه در زمان تنش مزرعه خودداری کنید.

نکته: از مصرف این علف کش در مزارع جو و از طريق سيستم‌های آبياري خودداری کنید.

سموم توتال (مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون)

سم علف‌کش توتال، علف‌کش انتخابی از گروه سولفونیل اوره است، و به میزان،40 تا 50 گرم در هکتار به صورت پس رویشی با رعایت تناوب با سایر علف کش‌ها قابل مصرف است. بهترین زمان مصرف اوایل تا انتهای پنجه‌زنی گندم است. مصرف این علف‌کش به همراه 1250 میلی‌لیتر سورفکتانت توصیه می‌شود. علف‌کش توتال تنها به صورت محلول‌پاشی قابل مصرف است.

نکته: از مصرف این علف کش در مزارع جو خودداری کنید.