سفیدک پودری انگور و درمان آن

سفیدک پودری انگور

سفیدک پودری انگور و درمان آن

بیماری سفیدک پودری انگور (Powdery Mildew of Grape) که به سفیدک سطحی نیز معروف است، از مهم ترین بیماری ها در تاکستان های انگور است .این بیماری می تواند در تمام مراحل رشد به درخت خسارت وارد نماید. قارچ عامل این بیماری باعث ایجاد یک پوشش پودری سفید بر روی اندام های گیاه میشود. این بیماری همه قسمت های سبز مو را مورد حمله قرار میدهد و آن را ضعیف نموده و از رشد گیاه جلوگیری میکند. در نهایت باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول میشود.

علائم بیماری سفیدک پودری انگور

به طور کلی علائم بیماری سفیدک پودری انگور بر روی همه قسمت های سبز گیاه از جمله شاخه، برگ، خوشه و میوه مشاهده میشود.

علائم سفیدک انگور روی برگ‌ها

روی سطح برگ ها لکه های سفید رنگ ظاهر میشود و به مرور روی آنها قارچ به صورت پوشش آردی نمایان میشود. با گسترش این بیماری، برگ ها زرد و پژمرده شده و زودتر از موعد می ریزند.

علائم سفیدک پودری روی شاخه‌ها

روی سر شاخه های جوان لکه های سفید رنگ ظاهر میشود و قسمت های سبز شاخه با پوشش قارچ پوشیده میشود. در پاییز این لکه ها به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند. هنگام بروز بیماری، رشد شاخه های آلوده کمتر میشود.

علائم سفیدک پودری روی میوه ها

سفیدک پودری روی حبه های نارس به صورت پودری سفید رنگ مشاهده میشود. علائم بیماری روی میوه بصورت ترک برداشتن و خشک شدن حبه ها ظاهر می شود. اگر قارچ سفیدک پودری در زمان باز شدن گل‌ها، خوشه‌ها را درگیر کند، ممکن است گلها پژمرده شوند و بدون اینکه میوه بدهند، بریزند. بنابرین تشکیل میوه دچار مشکل میشود و مقدار محصول کاهش می یابد.

علائم سفیدک پودری انگور

کنترل و درمان سفیدک پودری انگور

سعی کنید از همان ابتدای کاشت به تقویت نهال بپردازید. گیاهانی که تقویت نشده و ضعیف هستند، به راحتی به آفات و بیماری­ ها مبتلا می­شوند. از آبپاشی روی شاخه و برگ های گیاه خوددرای نمایید. تا حد امکان تاکستان را در مکان هایی که هوا به خوبی جریان دارد و بوته ها در معرض خورشید هستند، احداث نمایید. همچنین از بین بردن علف های هرز و هرس اندام های سبز گیاه برای تهویه مناسب تاکستان توصیه میشود. اگر آلودگی محدود بود، قسمت های آلوده را جدا کنید و شاخه و برگهای آلوده را از بین ببرید. در صورت بروز بیماری، به محض مشاهده اولین آثار آلودگی باید سمپاشی شروع شود تا از انتشار بیماری سفیدک سطحی انگور جلوگیری شود.

بهترین قارچ کش سفیدک پودری انگور

گوگرد یکی از قارچ کش های مؤثر برای مبارزه با بیماری های قارچی مانند سفیدک سطحی انگور است. برای پیشگیری و درمان سفیدک پودری می توانید با نظر کارشناس مربوطه از بصورت محلول پاشی یا غبارپاشی استفاده کنید.

گوگرد پاشی انگور به منظور کنترل و درمان بیماری سفیدک پودری، در سه مرحله می باشد:

  1. زمانی که شاخه های تازه روئیده در بهار، 3 تا 4 برگی شدند. در این مرحله 10-20 کیلوگرم گوگرد در هر هکتار استفاده شود.
  2. بعد از ریزش گل و تشکیل میوه (غوره) در این مرحله ۳۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار مصرف شود.
  3. سومین مرحله گوگرد پاشی انگور زمانی است که طعم غوره ها ملس شده و به سمت شیرینی می رود (قبل از رسیدن کامل انگور). در این مرحله 45-30 کیلوگرم گوگرد در هر هکتار استفاده شود.

همچنین بردوفیکس یکی از بهترین قارچ کش ها برای از بین بردن بیماری‌ های کپک انگور و سفیدک پودری انگور می باشد. بردوفیکس یک محلول بسیار قوی قارچ‌ کش و باکتری کش از ترکیبات مس با درجه سمیت بسیار کم می باشد. نحوه مصرف بردوفیکس 5-10 لیتر در هزار لیتر آب می باشد