دلایل ترکیدگی میوه انار

ترکیدگی انار

دلایل ترکیدگی میوه انار

انار، محصولی است که در ایران نیز به‌ وفور یافت می‌شود. این میوه، چالش‌های زیادی را در هنگام کاشت تا مرحله برداشت به همراه دارد. یکی از مشکلات باغبان‌ها ترک خوردن انار روی درخت، قبل از رسیدن آن است.ترکیدگی میوه ی انار از مهمترین بیماری های غیرانگلی در همه مناطق انارخیز کشور به شمار می رود. در این مقاله دلایل ترکیدگی انار مورد بررسی قرار میگیرد.

نشانه های بیماری ترکیدگی میوه انار

بسته به ضعف و شدت عوامل بیماری در میوه ی انار، ترکهای کوچک تا بزرگ در پوست و دانه های انار بوجود می آیند. گاهی میوه انار در جهت گلگاه تا دمگاه کاملا ًنصف می شود و حتی زمانی چندین شکاف در جهات مختلف ایجاد و میوه به چند بخش تقسیم می شود. در شرایط عادی ترکیدگی انار معمولا از اواسط مرداد ماه شروع و در مهر به اوج خود می رسد.

دلایل ترک خوردگی میوه انار

 • آفتاب سوختگی در اثر تابش مستقیم نور خورشید که ممکن است 20% تا 40 % محصولات را از بین ببرد.
 • آبیاری فراوان و سنگین و عدم رعایت فواصل آبیاری
 • کمبود عناصر
 • روی:در جذب آب نقش دارد و موجب تولید اکسین اکسین می شود از ترکیدگی جلوگیری می کند.
 • کلسیم: در مقاومت و استحکام ساختار دیواره و غشای سلولی نقش اساسی دارد.
 • بور: نقش مهم و اساسی در باز وبسته شدن روزنه ها و منافذ گیاه دارد و تبخیر و تعرق گیاه را کنترل می کند.
 • پتاسیم: موجب القای مقاومت گیاه شده و تنش های خشکی را تحمل می کند.

راه های پیشگیری از ترک خوردگی انار

 • محلول پاشی با کائولین با غلظت 5% به محض گرم شدن هوا در اواخر خرداد
 • استفاده از سایه بان با درصد تراکم 30 تا 50% به رنگ سبز یا سفید
 • رعایت فواصل آبیاری و استفاده از آبیاری قطره ای یا تحت فشار به جای آبیاری غرقابی
 • استفاده از مالچ ها برای حفظ و نگهداری رطوبت خاک