خواص کود آمینو اسید

خواص کود آمینو اسید

خواص کود آمینو اسید

آمینو اسیدها از مواد مورد نیاز موجودات زنده از جمله گیاهان است که نقش مهمی را در فعالیت های حیاتی و ساختار گیاهان دارد. آمینو اسیدها پیش ساز برای تولید انواع پروتئین ها می باشند. آمینو اسیدها بر خلاف جلبک ها، توسط گیاهان تولید می شود و درون خود گیاه وجود دارد. برای تقویت گیاه میتوان از کود آمینو اسید نیز بهره برد. مهم ترین نقش آمینواسیدها افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی است. همچنین از کودهای آمینو اسیدها به عنوان محرک رشد برای افزایش باروری و رشد گیاهان نیز استفاده میشود.

بیست نوع آمینو اسید در تشکیل پروتئین‌ها نقش دارند. به طور کلی هر کدام از انواع آمینو اسیدها نقش متفاوت و خاصی در رشد گیاهان دارند. کودهای اسید آمینه حاوی انواع آمینو اسیدهای مهم برای گیاهان از جمله گلیسین، لیزین، متیونین، گلوتامیک، لوسین، ایزولوسین، هیستیدین، سیستئین، آرژنین، متیونین، ترئونین، سرین، تیروزین، آلانین، فنیل آلانین، والین، اسید آسپارتیک و پرولین هستند.

خواص کود آمینو اسید برای گیاهان

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها

آمینو اسید باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی مانند سرمای شدید، گرما، کم آبی، شوری و بیماری ها میشود. آمینواسیدها با تقویت دیواره سلولی، ترمیم بافت‌های آسیب دیده و با ایجاد توازن آب در گیاه موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها و کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد گیاهی می گردد.

افزایش کیفیت محصولات

آمینواسیدها با افزایش تولید قند و میزان پروتئین در گیاه منجر به بهبود طعم، رنگ و افزایش وزن میوه می‌شوند. همچنین در افزایش ماندگاری محصولات نقش دارند.

افزایش قابلیت جذب مواد غذایی توسط گیاهان

گیاهان برای رشد و ادامه حیات به عناصر غذایی مختلفی نیاز دارند. کودهای آمینو اسید به دلیل این که خاصیت کلاته کنندگی مواد غذایی را دارند، منجر به بهبود جذب و انتقال مواد غذایی در گیاهان می‌شوند.

تحریک گرده افشانی

آمینواسیدهای لیزین، متیونین و گلوتامیک در بهبود فرایند گرده‌افشانی موثر است. از طرفی، اسید آمینه پرولین به باروری دانه گرده کمک می کند.

تنظیم روزنه‌ها

روزنه‌ها در انتقال گازها و آب‌ها نقش دارند. باز و بسته شدن روزنه ها توسط فاکتورهای خارجی (رطوبت و نور) و فاکتورهای داخلی (غلظت آمینو اسیدها) کنترل می شود. بسته شدن روزنه ها در شرایط نامساعد موجب کاهش فتوسنتز و تعرق گیاه می شود. در نتیجه جذب عناصر غذایی کم میشود و رشد گیاه کاهش می یابد. آمینو اسید‌ها با تنظیم باز و بسته شدن روزنه ‌ها باعث کاهش تعریق و جلوگیری از اتلاف آب میشوند.

زمان مصرف کود آمینو اسید

کود آمینو اسید ممنوعیت مصرف در هیچکدام از مراحل رشد گیاهان ندارد و در هر زمان بر حسب نیاز گیاه می توان استفاده کرد. در گیاهانی مانند سبزیجات که برگ های آنها مورد استفاده قرارمیگیرد، توصیه میشود از کودهای آمینو اسید در ابتدای فصل رشد تا پیش از برداشت استفاده شود. همچنین برای افزایش گلدهی در گیاهان، باید کود آمینواسید بلافاصله بعد از کاشت یا انتقال نشا به خاک و پیش از گلدهی استفاده شود، این کار باعث بهبود رنگ و کیفیت گل ها و در نتیجه افزایش رنگ پذیری محصول می شود.

طریقه مصرف کود آمینو اسید

کودهای آمینو اسید به دو صورت مایع و پودری موجود هستند که قابلیت استفاده به صورت کود آبیاری و محلول پاشی را دارند. بهترین روش جذب آمینو اسیدها از طریق روزنه ‌های موجود در سطح ‌برگ‌ها است. در روش محلول پاشی کود را با آب مخلوط کنید تا غلظت آن کاهش یابد و سپس بر روی برگ ها اسپری نمایید. در روش آبیاری، کود را همراه با آب آبیاری به خاک بدهید. همچنین میتوان نوع پودری را به صورت مستقیم روی سطح خاک پاشید، که باعث جذب یکسان مواد غذایی مورد نیاز گیاه میشود. کودهای آمینو اسید در اشکال مختلف و با درصدهای مختلفی از ترکیبات تولید می شوند، بنابراین توصیه میشود در هنگام خرید کود آمینو اسید برچسب و توضیحات درج شده روی هر کود مطالعه شود.