بایدها و نبایدهای اختلاط کودها

بایدها و نبایدهای اختلاط کودها

بایدها و نبایدهای اختلاط کودها

بعضی از کشاورزان برای صرفه جویی در زمان و هزینه و کاهش رفت و آمد در مزرعه ترجیح میدهند کودها را هنگام مصرف با هم مخلوط کنند. با اختلاط کودها هزینه نیروی کار کاهش می یابد و سرعت عمل افزایش پیدا میکند. اما باید توجه کرد که نمیتوان هر نوع کودی را بدون درنظر گرفتن اثرات کودها با هم مخلوط کرد زیرا امکان واکنش منفی بین برخی عناصر بسیار بالاست و در صورت واکنش میتواند باعث رسوب و یا بی اثر شدن کود شود. بعضی از کودها را نباید با هم مخلوط و استفاده کرد زیرا از واكنش آنها به سرعت نمكي غير قابل حل تشكيل ميگردد.

اختلاط کودها با کودهای حاوی کلسیم: توصیه میشود کودهای حاوی کلسیم با سایر کودها مخلوط نشود. به عنوان مثال اختلاط كودهاي كلسيم دار با كودهاي حاوي سولفات و فسفات  باعث رسوب و گچ شده و قابلیت انحلال ندارد. در نتیجه توسط ریشه جذب نمیشود. بنابرین به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید که هرگز کودهای حاوی فسفات (مانند اسید فسفریک، فسفات پتاسیم، فسفات آمونیوم) را با کودهای حاوی کلسیم (مانند نیترات کلسیم، کلرید کلسیم) مخلوط نکنید.

اختلاط کودها با عناصر ریزمغذی: ریزمغذی ها یا عناصر میکرو از عناصر کم مصرف هستند اما در بسیاری از پروسه های مهم و حیاتی گیاهان نقش دارند. به دلیل مقدار کم عناصر ریزمغذی در کودها معمولا وقتی وارد مخزن کود میشوند احتمال واکنش و اتصال به سایر عناصر بسیار کم است و اختلاط آنها معمولا مشکلی ایجاد نمیکند. از ترکیب کودهای فسفاته با منیزیم اجتناب کنید زیرا اختلاط آنها می تواند رسوب فسفات منیزیم را تشکیل دهد.

همانطور که در جدول اختلاط کودها مشاهده می شود بیشتر کودها بدون هیچ مشکلی می توانند با یکدیگر مخلوط شوند (رنگ سبز) در حالیکه برخی کودها با یکدیگر واکنش داده و به اصطلاح ناسازگار هستند (رنگ قرمز). کودهایی که با هم ناسازگار هستند باید در مخازن جدا حل شوند.

جدول اختلاط ها کودها