بازدید روز مزرعه

خرید بذر رایکا کشت

بازدید روز مزرعه

شرکت رایکا کشت زرین پارس با همکاری شرکت اندیشه پردیس کشاورز، حدود 50 رقم بذر وارداتی شامل ارقام مختلف بذرهای هندوانه، ملون، بادمجان و فلفل قلمی را جهت ارزیابی در استان فارس، شهرستان سروستان، بخش شوریجه کشت کرده است. در تاریخ 31 خرداد 1402 بازدید از پایلوت اجرای با حضور مهمانان محترم از استان های تهران، فارس، اصفهان، هرمزگان و… برگزار شد. در بازدید از مزرعه، با حضور همکاران و کارشناسان عزیز، تمام ردیف ها و ارقام بررسی و خصوصیات کمی و کیفیاز جمله شکل و اندازه بوته ها، وزن میوه، طعم و شکل ظاهری میوه، مقاومت بوته و میوه نسبت به آفات و بیماری ها به طور کلی بررسی شد. رایکا کشت زرین پارس در تلاش است با حضور فعال در بخش اجرایی، بهترین خدمات ممکن را در حوزه کشاورزی ارائه دهد.

بازدید روز مزرعه رایکاکشت زرین پارس
بذر هندوانه رایکا کشت زرین پارس
بذر فلفل رایکا کشت