انواع روش های کوددهی

انواع روش های کوددهی

انواع روش های کوددهی

در بسیاری از موارد، مواد مغذی به طور طبیعی در خاک وجود ندارند یا در طول زمان از خاک شسته شده اند. به همین دلیل باید از طریق کوددهی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در تامین کرد. از علائم کمبود مواد مغذی زرد شدن برگها، برگهای کوچک و رشد کوتاه تر شاخه ها است. کوددهی باید به گونه ای انجام شود که عناصر مورد نیاز گیاه به شکل مناسب و در زمان مورد نظر در قالب یک برنامه کودی در اختیار گیاه قرار گیرد. در این مقاله انواع روش های کوددهی معرفی و توضیح داده میشود.

 با توجه به نوع کود (طبیعی یا شیمیایی)، حالت کود (جامد، مایع)، نوع گیاه، هدف از کود دادن (تقویت گیاه یا برطرف کردن کمبودهای غذایی) و زمان کود دهی ( قبل از کاشت، درحین کاشت، پس از رویش) روش های کوددهی متفاوت است. کود دهی بیش از حد می تواند برگ ها را بسوزاند یا باعث رشد سریع درخت شود که منجر به هرس و حذف مکرر می شود، بنابرین باید قبل از کوددهی نحوه و مقدار مصرف هر کود را مورد توجه قرار داد.

کوددهی سطحی

در این روش در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﻴﻦ و قبل از کاشت گیاه، کود را به طور یکنواخت (به صورت دستی یا با ماشین) روی سطح خاک پخش میکنند و سپس زمین را آبیاری میکنند تا کود به ریشه گیاهان برسد. مزیت این روش این است که ﺳـﻄﺢ خاک ﺗـﺎ ﺣـﺪي بطور یکسان و یکنواخت کوددهی می‌شود. اما مصرف کود در این روش زیاد است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین گیاهان دیگری غیر از گیاه اصلی نیز کودپاشی می‎شوند.

کوددهی با آب آبیاری

در روش کود آبیاری، کود را با آب مخلوط کرده و به گیاه میدهند. در این روش عناصرغذایی مورد نیاز گیاه در آب حل میشود و توسط ریشه گیاه جذب می‎شود. این روش برای اثرگذاری به زمان بیشتری نیاز دارد اما ماندگاری و دوام بالایی دارد.

محلول پاشی

در کوددهی محلول پاشی که به آن تغذیه برگی نیز میگویند، محلول آب و کود را روی برگهای گیاه اسپری میکنند. این روش اثرگذاری سریعی دارد اما نسبت به روش کوددهی با آب آبیاری، ماندگاری کمتری دارد. از مزیت های این روش تامین همزمان آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

در مواقعی که گیاه با کمبود مواد غذایی مواجه میشود، با محلول پاشی میتوان عناصر غذایی را سریع و مستقیم در اختيار شاخه، برگ و ميوه گياه قرار داد. زمانی که ریشه ها به دلایل مختلف نتوانند عناصر غذایی را به خوبی جذب کنند، استفاده از روش محلول پاشی توصیه میشود. همچنین کوددهی به روش محلول پاشی برای تأمین ریزمغذی ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی است. به خصوص برای درختانی که ریشه های بسیار عمیق دارند و رساندن مقادیر کم ریز مغذی ها از طریق خاک راندمان خیلی کمی دارد.

محلول پاشی

کوددهی به روش چالکود

در روش چالکود، چاله هایی در مرز سايه انداز درخت حفر میشود و چاله ها با کودها پر میشود. این روش از بهترین روشهای کوددهی است که در اواخر زمستان انجام میشود و سبب می‌شود که کود زیر خاک در اوایل فصل رشد در دسترس درخت قرار گیرد.

کوودهی چالکود