کود 30-5-15

کود 30-5-15

کود پتاس بالا 30-5-15 دارای 15% ازت، 5% فسفر و 30% پتاسیم است. این کود به دلیل دارا بودن پتاسیم، تاثیر زیادی در افزایش باردهی، بهبود كيفيت و درشت نمودن میوه ها و خوش عطر و رنگ نمودن آنها دارد. همچنین نیتروژن موجود در این کود، به رشد رویشی گیاه کمک میکند. فسفر نیز در رشد و توسعه ریشه‌ها نقش دارد. همچنین این کود کاملا محلول در آب است. کود 5 5 30 یک کود کامل است که عناصر مورد نیاز گیاه را تامین می کند. نحوه استفاده از کود 15 5 30 به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری می باشد. این کود در مرحله رشد زایشی و قبل از گلدهی قابل مصرف است. بهترین زمان مصرف کود پتاس بالا از زمان تشکیل میوه تا دو هفته قبل از برداشت است.