کودهای سولفاته

کودهای سولفاته

کودهای سولفاته از ترکیب یون مثبت سولفات با یک یا چند عنصر تشکیل شده اند. این کودها بر اساس عناصری که دارند به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

کود سولفات آمونیوم

این کود حاوی عناصر نیتروژن (به فرم آمونیوم) و گوگرد است. کود سولفات آمونیوم باعث افزایش تولید پروتئین و رشد گیاه می‌شود.

کود سولفات منگنز

سولفات منگنز علاوه بر گوگرد دارای عنصر کم مصرف منگنز می‌باشد. منگز در خاک های اسیدی (PH  کمتر از 7) ، جذب بالا و در خاک‌های قلیایی (PH  بالاتر از 7) جذب پایینی دارد. بنابراین همراهی منگنز با گوگرد که کاهش‌ دهنده pH خاک است جذب منگنز را افزایش می‌دهد.

کود سولفات منیزیم

سولفات منیزیم دارای گوگرد و منیزیم است. این کود در سنتز کلروفیل، فتوسنتز و در نتیجه سبزینگی برگ‌ها موثر است.

کود سولفات پتاسیم

کود سولفات پتاسیم (سولو پتاس) یک منبع مناسب برای تامین همزمان گوگرد و پتاسیم است.

خواص کود سولفات پتاسیم

  • افزایش رنگ پذیری و کیفیت محصول (میوه درشت تر و خوش طعم تر)
  • باعث انتقال قند به بخش‌های مختلف گیاه میشود. اگر میزان انتقال قند در گیاه از طریق آوندها کاهش پیدا کند، میوه های بی طعم و نیمه رسیده به وجود می آید.
  • باعث افزایش رشد گیاه میشود.
  • این کود با افزایش ضخامت دیواره ساقه باعث افزایش مقاومت و تحمل گیاه در برابر آفات و بیماری ها و نسبت به خشکی، شوری و سرما میشود.
  • کمک به توسعه ریشه
  • افزایش قدرت باروری

انواع کود سولفات پتاسیم

کود سولفات پتاسیم به سه صورت پودری، گرانوله و مایع وجود دارد. سولفات پتاسیم گرانوله ماندگاری بالایی دارد و فاقد کلرید اضافه‌ آسیب زننده به گیاهان است. سولفات گرانوله نسبت به سولفات پتاسیم پودری انحلال ‌پذیری کمتری در آب دارد و نسبت به آبشویی اندکی مقاومت ‌تر است. کود سولو پتاس پودری خلوص بالایی دارد و میزان کمی کلسیم، منیزیم و فلزات دیگر در آن وجود دارد. سولفات پتاسیم پودری قابلیت نگهداری بالایی دارد. در مقابل، استفاده از سولفات پتاسیم مایع راحت تر است.

نحوه مصرف کود سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم به خوبی در آب حل می‌شود. بنابراین کوددهی را می‌توان از طریق سیستم آبیاری و همچنین به روش محلول پاشی انجام داد. کوددهی به روش محلول‌پاشی باعث تقویت رشد گل و میوه می‌شود.