کودهای دو منظوره کود-سم

کودهای دو منظوره کود-سم

کودهای دو منظوره کود-سم در واقع محصولاتی هستند که علاوه بر تامین عناصر غذایی موردنیاز گیاه (خاصیت تغذیه ای) در جهت پیشگیری و کاهش علائم بیماری های قارچی و باکتریایی گیاهی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. از رایج ترین کودهای دو منظوره میتوان به ترکیبات بر پایه گوگرد، مس و فسفیت پتاسیم اشاره کرد. به عنوان مثال کود فسفیت پتاسیم علاوه بر تامین همزمان فسفر و پتاسیم، مقاومت گیاه را نسبت به بیماری های قارچی نیز افزایش میدهد. در واقع فسفیت در ساختار مولکولی خود یک اکسیژن کمتر از فسفات دارد. به همین دلیل با سرعت بالاتری در گیاه حرکت و علام را کنترل میکند.

کودهای دو منظوره کود-سم خاصیت ایجاد مقاومت و پیشگیری دارند و در مرحله پیشگیری میتوانند از بروز بیماری کاملا جلوگیری کنند. به همین دلیل توصیه میشود از این محصولات قبل از بروز بیماری و یا بروز علائم اولیه استفاده شود.

در صورتی که بیماری در حد بحرانی باشد حتما در کنار کودهای دو منظوره باید از قارچ کش ها و باکتری کش های اختصاصی نیز استفاده شود.