افزایش دهنده سایز، رنگ افزا، گل افزا، ریشه افزا

کود ریشه زا

کود ریشه زا یا کود تقویت کننده ریشه فرآیند ریشه زایی گیاه را بهبود بخشیده و سریع تر میکند. هر چه ریشه بیشتر و قوی تر باشد، جذب مواد غذایی توسط گیاه بیشتر خواهد بود. کود ریشه زا تمامی ویتامین های ضروری ریشه را فراهم می کند. بهترین زمان استفاده از کود ریشه زا در دوره نشاء است. یعنی زمانی که اساس و ساختمان ریشه شروع به تشکیل می کند. کودهای تقویت کننده ریشه دارای هورمون های ریشه زایی مختلفی مانند مختلف اکسین ها، اتیلن، سیتوکنین ها ، جیبرلین ها و… هستند. استفاده از هورمون های ریشه‌ زا برای تکثیر گیاهان از طریق قلمه زدن شانس رشد گیاه جدید را افزایش می‌دهد.

خرید کود ریشه افزا یک روش مطمئن و ارزان برای تکثیر گیاهان (مخصوصا گیاهانی که تکثیرشان سخت است) می باشد.

فواید کود ریشه زا

  • جلوگیری از پوسیدگی ریشه
  • کمک به حفظ و تقویت ریشه
  • ایجاد تعادل هورمونی در گیاه بین هورمون های اکسین و سیتوکینین و در نتیجه رشد متوازن بخش های مختلف گیاه
  • بهبود کیفی و کمی محصولات و میوه
  • کاهش مصرف آب به دلیل ریشه‌ توسعه‌ یافته

کود رنگ افزا

کودهای رنگ افزا باعث پررنگ تر شدن رنگ میوه ها و افزایش درخشندگی آنها میشود. رنگ میوه از خصوصیات کیفی آن است که اگر مطلوب و مشتری پسند باشد، در سودآوری باغدار بسیار موثر است. زمانی که میوه ها به رنگ مورد نظر نرسیده باشند، استفاده از کودهای رنگ افزا میتواند موثر باشد. با خرید کود رنگ افزا میزان میوه های نارس در زمان برداشت کاهش می یابد.

برای خرید بهترین کود افزایش دهنده سایز، رنگ افزا، گل افزا، ریشه افزا از فروشگاه رایکا کشت دیدن فرمایید.