اصلاح کننده های خاک و آب

اصلاح کننده خاک

اصلاح کننده های خاک موادی هستند که به خاک اضافه می شوند، تا ویژگی ‌های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک مانند ظرفیت نگهداری آب، نفوذ پذیری خاک، زهکشی، هوادهی و ساختار خاک (اصلاح کننده سفتی خاک) را بهبود بخشند. برای استفاده باید اصلاح کننده ها با خاک مخلوط شوند. خرید اصلاح کننده خاک در بهبود خاک و شادابی و سرسبزی گیاه نقش به سزایی دارد.

اصلاح کننده خاک شور

یکی از مشکلات مهم در کشاورزی، شوری خاک است. شوری خاک جذب آب کافی برای گیاه را با مشکل مواجه میکند. بهترین روش اصلاح شوری خاک آبشویی و زهکشی است. ابتدا خاک را غرقاب نگه می‌دارند تا املاح و سدیم موجود در سطح خاک شسته شده و به اعماق خاک بروند. برای جلوگیری از بازگشت نمک ها به سطح خاک، نیاز به زهکشی زمین است. بدین منظور لوله های زهکش در فواصل و عمق مناسب از زمین قرار گرفته میشود تا آب حاوی املاح از زمین خارج شود. برای اصلاح خاک شور علاوه بر آبشویی و زهکشی میتوان انواع ضد شوری ها و ترکیبات بر پایه کلسیم استفاده کرد.

اصلاح کننده خاک سفت

به خاکی که ذرات آن بهم چسبیده باشند و خلل و فرج زیادی نداشته باشد، خاک سفت یا همان خاک رسی میگویند. بهترین است از ابتدا جلوی سفتی خاک گرفته شود. زمانی که زمین خیلی خیس یا خیلی خشک است، شخم نزنید. همچنین هر چه تردد ماشین آلات و انسان ها بر روی بستر کشت کمتر باشد، بهتر است. یک روش طبیعی برای کاهش سفتی خاک استفاده از کرم های خاکی است. استفاده از دستگاه ها و ابزارهای هوادهی نیز یک روش موثر است.

اصلاح کننده خاک قلیایی

PH خاک در واقع سطح اسیدیته را نشان میدهد. PH از 0 تا 14متغییر است. ph متوسط خاک بین 3 تا 10 می باشد. انواع خاک بر اساس php عبارت است از:

  • خاک اسیدی: خاک با ph کمتر از 7
  • خاک قلیایی: خاک با ph بالاتر از 7
  • خاک خنثی: خاک با ph 7

در ایران خاک قلیایی رایج است. خاک بیش از حد قلیایی محلولیت کمتری دارد و میزان دریافت مواد مغذی توسط گیاهان را کاهش می دهد. برای اصلاح خاک های قلیایی و کاهش ph خاک میتوان از گوگرد استفاده کرد.